Dovětek

Dovětek Jiřího Jedličky

Toto je kniha o době, ve které se odvíjí, řekl bych, "biografický scénář" jedné z mnoha rodin postižených nelidskou, zrůdnou bolševickou totalitou poválečných let. Ideologie vysávající lidské duše ničením vzácné, odvážné lidské individuality. Násilí devastující kulturní hodnoty založené na odvaze, víře v pravdu, násilí zasahující hluboko do budoucnosti mezilidských vztahů.

Kdo dobu nezažil, nemůže uvěřit, jakou destrukční silou působila tato ideologie moci. Ta nasedla na hrůzy hitlerovské doby a stejnou silou používala metody násilí i bez válečného konfliktu. Jde vlastně o pokračující totalitní proces vytvořený silou lži, demagogie, nenávisti a následně strachu. Lze to přirovnat ke zbraním hromadného ničení. Působí ještě desítky let po výbuchu svým infiltrujícím zamořením společnosti strachem a likvidací základních kamenů stavby humanismu. Čtenář musí často použít vůli rozumu, aby v četbě překonával odpor k bolševickému násilí.

Klademe si mlčky otázku, co je oním spouštěčem totality likvidující svědomí i víru v lásku mezi lidmi? Co je důvodem devastace posvátných rodinných svazků? Je to mocí vydestilované, čisté zlo, které nepatří do světa lidského společenství. Je to opuštění víry v posvátnost života. Je to ideologie, ve které je dovoleno likvidovat vše, co je moci nepohodlné, co ji ohrožuje a vytváří demokratické zákonitosti společnosti. Setrvačnost působení totality na lidskou společnost je přímo úměrná době jejího trvání. Způsob podrobení života v ní je jejím otiskem, "dědictvím setrvačnosti zla" v duších navazujících generací.

Zde není místo na odpouštění. Je to toxický plevel lidstva, a ten musí být vykořeněn v úplnosti. Neříkejme tomu osud. Osud musíme chápat jako výběr cesty, na které v čele lidstva musí stát moudrá zkušenost s rozumem, jenž je podložený citem tlukoucího srdce, které je symbolem lásky a odvahy ochraňující naše životy i v těžkých dobách lidstva. Kdo se vydá cestou zla, nemůže mít rád lidi, pokud parafrázuji myšlenku našeho úžasného spisovatele, člověka Karla Čapka. Jeho myšlení je dnes vysoce aktuální.

Kniha je obrazem "dědictví zla" a jeho setrvačnosti. Myslím, že ji tento název nejlépe charakterizuje.

                                                          MUDr. Jiří Jedlička, nositel titulu Rytíř českého lékařského stavu,

                                                          potomek rodu, který založil pražský Jedličkův ústav