Předmluvy, věnování a dovětek  

Předmluva kardinála Dominika Duky                                                 Úvodem několik slov Pavla Žáčka

Věnování knize Lucie Křížové rozené Kufové                                       Dovětek Jiřího Jedličky