Tisková zpráva - kniha vydána

Tisková zpráva: Kniha "Jizvy zůstávají/Dědictví zla stále živé" je na světě

Praha, 21. května 2018 - V pátek 18. května vyšla knížka "Jizvy zůstávají/Dědictví zla stále živé", která vykresluje doposud nepříliš zpracované téma dětí politických vězňů nejen v období padesátých a šedesátých let minulého století, ale sleduje jejich příběhy až po dnešek. Kniha zachycuje drama, které se odehrávalo v mnohých rodinách politických vězňů včetně jejich manželek a dětí.

Komentář jedné ze zpovídaných dcer politických vězňů: "Seděl jsi naproti mně, ptal ses zas a zas na staré svíravé zápletky a nenechal jsi mě vysmeknout. Říkala jsem si: 'Ať už mlčí, už nechci. Proč odkrývat něco co, mě týrá? Mám to zapotřebí? Potřebuju oddech.' Jenže jsem vyprávěla dál jako uhranutá."

Kniha autora Lubomíra Vejražky "Jizvy zůstávají / Dědictví zla stále živé" zpracovává téma dětí politických vězňů a navazuje na jeho předešlou publikaci "Nezhojené rány národa" z roku 2012, kde bylo toto téma zmíněno také, ale pouze okrajově.


"Rád bych vyjádřil své poděkování autorovi panu Lubomíru Vejražkovi za tuto kni­hu, která není jen sbírkou memoárů či osobní narativní historií těch, jimž do živo­ta vstoupila komunistická diktatura," uvedl v předmluvě ke knize kardinál Dominik Duka a pokračoval: "Přál bych čtenářům těchto příběhů, aby nezapomněli, aby si uvědomili, že období komunismu nebylo jenom "bezbanánovou republikou" a obdobím izolace a Potěm­kinovy propagandy, ale také obdobím, které valné většině naší společnosti nahánělo ochromující strach, zbabělost, pracovalo se se zradou, s nenávistí a závistí, s těmi nejnižšími lidskými emocemi," napsal kardinál Duka.

Zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Pavel Žáček v předmluvě ke knížce uvedl: "Snad nejmenší pozornost však byla prozatím věnována rodinám politických vězňů, sociálnímu statusu jejich rodičů, žen i dětí, počínaje zatčením, odsouzením i výkonem trestu a konče dalšími mnohdy velmi složitými osudy až do pádu ko­munistického režimu. Tento dluh vůči dětem politických vězňů do značné míry na­pravuje kniha Lubomíra Vejražky "Jizvy zůstávají. Dědictví zla stále živé". Její autor ve svém úsilí navazuje na předchozí publikaci "Nezhojené rány národa", zaměřenou jak na osudy politických vězňů, tak i jejich rodin v padesátých a šedesátých letech minulého století. V obou případech jde o ojedinělý a pozoruhodný počin zaměřený na dosud ne­zmapované sekundární oběti komunistického režimu, ve většině případů heroicky snášející útrapy totalitního režimu," napsal Pavel Žáček.

Kniha "Jizvy zůstávají/Dědictví zla stále živé"zachycuje drama, které se odehrávalo v nejedné rodině politických vězňů včetně jejich manželek, rodičů a hlavně dětí. Zobrazuje, jak vězni nazírali na rozvody a jak se po návratu z vězení mohl postupně zhroutit i pevný svazek, který přetrval léta. Rozebírá vnitřní stav politických vězňů a jejich rodin po návratu a vystihuje, jak se režim podepsal celoživotně i na jejich dětech.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O autorovi:

Lubomír Vejražka (nar. 1961 v Mostě) - po studiu na gymnáziu a na Stavební fakultě ČVUT se chtěl věnovat výuce studentů a vědecké činnosti. To mu však bylo z důvodu neochoty vstoupit do KSČ znemožněno. Nastoupil do Průmstavu, kde se věnoval stavebnictví. Postupně začal od roku 1981 cestovat po světě, kde i jako horolezec navštívil třikrát Kavkaz, pětkrát Himálaje, pětkrát Andy, Fanské hory, Alpy nebo Balkán. Z cest napsal i několik knížek "Huascarán, cesta končí, cesta začíná" (1995), "Huascarán, život v údolí krásy a hrozby" (1999), "Říkali mu Ajšek" (2000). Kromě toho publikoval "Hledání - 100 let ústavní péče v Liberci" (2005) nebo velice úspěšnou knížku "Bláznivé pohádky o Tanvaldských mašinkách pro děti a dospělé" (2014). Tématu politických vězňů a jejich rodin se věnuje kniha Nezhojené rány národa (2012) a nově unikátní publikace z doposud nezpracovaného tématu Jizvy zůstávají/Dědictví zla stále živé (2018).